Regulamin

Regulamin Salonu Nails&Body

&1

Klienci Salonu Urody Nails&Body są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem świadczenia usług przed rozpoczęciem zabiegu oraz do przestrzegania jego postanowień.

Skorzystanie z oferty Salonu Urody Nails&Body oznacza akceptację regulaminu bez konieczności jego podpisania.

&2

Salon Urody Nails&Body ze stroną internetową www.nailsbody.pl z siedzibą w Warszawie przy ulicy Jana Kazimierza 49/lok. U-11.

Godziny otwarcia Salonu Urody : od poniedziałku do piątku: 10:00 – 21:00, sobota: 9:00 -17:00.

Prosimy o punktualne przybycie na umówiony zabieg. W przypadku spóźnienia nie gwarantujemy wykonania zabiegu w pełnym umówionym zakresie lub może ono skutkować odmową wykonania usługi.

W przypadku, gdy Klient dwukrotnie nie stawi się na umówioną wizytę, przy umawianiu kolejnej poproszony zostanie o dokonanie zapłaty zaliczki w wysokości 50%, która przepada z chwilą niestawienia się w umówionym terminie.

Zamówienie usługi w Salonie Urody jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez Salon oraz że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki, bez konieczności jego podpisania.

& 3

Klienci przed rozpoczęciem zabiegu mają obowiązek powiadomienia pracownika o wszelkich dolegliwościach mogących stanowić przeciwwskazanie do przeprowadzenia zabiegu. Zatajanie chorób, schorzeń lub odmiennych stanów skutkuje wzięciem przez Klienta na siebie odpowiedzialności za zdrowie. W przypadku zatajenia wspomnianych informacji pracownicy Salonu są zwolnieni z odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje, Klienci zobowiązani są także do poinformowania pracownika Salonu o ewentualnym pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegów.

Personel Salonu w uzasadnionych wypadkach zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu.

Narzędzia kosmetyczne wielokrotnego użytku po zabiegu poddawane są dezynfekcji zgodnie z instrukcją użytkowania narzędzi kosmetycznych wielokrotnego użytku z użyciem autoklawu klasy medycznej.

Osoby niepełnoletnie w wieku 13-18 lat mogą korzystać z oferty salonu urody wyłącznie pod opieką rodziców lub prawnych opiekunów, którzy biorą za nie pełną odpowiedzialność.

& 4

Za wykonane usługi obowiązują ceny według cennika dostępnego w salonie i na stronie www.nailsbody.pl.

Ceny zawarte w cenniku i na stronie internetowej nie są ofertą handlową, mogą ulec zmianie.

Klient ma prawo do skorzystania z promocyjnych cen zgodnie z obowiązującymi w określonym czasie promocjami i ofertami rabatowymi.

Salon Urody Nails&Body posiada w swojej ofercie Karty Podarunkowe na dowolnie wybraną kwotę lub usługę.

Wszystkie bony/vouchery/karty podarunkowe posiadają datę ważności, po jej wygaśnięciu nie zostaną zrealizowane.

W przypadku zagubienia, utraty, zniszczenia Karty Podarunkowej, salon nie ponosi odpowiedzialności, ani nie rekompensuje w żaden sposób zaistniałej sytuacji.

Program Stałego Klienta jest przeznaczony dla klientów korzystających z usług Salonu Nails&Body. Udział w Programie jest dobrowolny.

Karta wydawana jest klientowi wyłącznie w przypadku wykonania usługi manicure, pedicure lub obu usług w pakiecie.

Każdorazowe wykorzystanie Karty Klienta potwierdzane jest przez Salon Urody Nails&Body umieszczeniem pieczątki na odwrocie tejże karty. W przypadku braku Karty, wizyta nie zostanie uwzględniona przy kolejnej wizycie.

Po wykonaniu 6 zabiegu Uczestnik otrzymuje rabat -10% na wykonaną w tym dniu w Salonie Nails&Body usługę manicure/pedicure. Nie ma możliwości zamiany rabatu na gotówkę. Rabat nie łączy się z innymi promocjami. Rabat obowiązuje wyłącznie z Kartą Stałego Klienta.

Rabat 10% można wykorzystać na dowolny zabieg z manicure lub pedicure. Rabat nie dotyczy zabiegów na ciało (endermologia, elektrostymulacja), kosmetyki oczu (regulacja brwi oraz henna brwi i rzęs), kosmetyki twarzy oraz depilacji woskiem.

W przypadku zgubienia karty, dostaniecie Państwo nową, czystą, bez możliwości wpisanie poprzednich wizyt, nawet jeżeli stara karta się odnalazła. Nowa karta = nowe wpisy.

Karta Stałego Klienta przedawnia się po pół roku od pierwszej wizyty. Po tym okresie nie ma możliwości wykorzystania uzbieranych zniżek.

W przypadku utraty, zniszczenia lub zagubienia Karty Klienta, Salon Urody Nails&Body na wniosek Uczestnika wydaje nową Kartę Klienta bez zapisanych danych o wykonanych dotychczas zabiegach. W przypadku utraty, zniszczenia, zagubienia lub otrzymania nowej Karty Klienta wygasają wszelkie uprawnienia Uczestnika do otrzymania rabatu na podstawie dotychczas wykonanych zabiegów w ramach niniejszego Programu Stałego Klienta.

Karta Stałego klienta jest imienna, może z niej korzystać tylko osoba, na którą wystawiona jest karta.

Promocje i rabaty nie łączą się.

& 5

Ewentualne skargi, wnioski i zażalenia należy składać osobiście w recepcji Salonu, emailem na adres: salonurody@nailsbody.pl lub korespondencyjnie na adres:

ul. Jana Kazimierza 49/U11, 01-267 Warszawa

Ewentualne zastrzeżenia złożone w inny sposób mogą nie zostać rozpatrzone.

Reklamacje usług należy zgłaszać do 7 dni od dnia wykonania usługi. Po tym czasie nie będą uwzględniane.

Za przedmioty pozostawione na terenie salonu Nails&Body nie ponosimy żadnej odpowiedzialności.

Na terenie salonu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.

& 6

Salon Urody Nails&Body zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

W sprawach nieuregulowanych w regulaminie rozstrzygają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.